měsíc: KVĚTEN        K jako ............

 

Vzdělávací oblast: Chceme znát

  • Rozvoj úcty k životu ve všech formách; rozvoj společenského a estetického vkusu
  • Seznamování se světem lidí, kultury a umění; osvojení si základních poznatků o prostředí

 

 

Společný úkol: Libovolnou technikou znázorniT nejkrásnější 

místa v naší krajině (např. Karlštejn, Křivoklát, Koněpruské jeskyně,...)

  • kompetence trávení volného času