PROSINEC

Vzdělávací oblast: 

Chceme žít společně

  • vnímání práv a povinností
  • seznamování s pravidly společenského chování ve vztahu k druhému

 

 

                          

Chceme být sami sebou

  • rozvoj schopnosti sebeovládání: rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a plně prožívat

 

Společný úkol pro oddělení ŠD: Modelové situace – umět poskytnout pomoc: při drobném poranění, pomoc handicapovaným lidem, kamarádům, spolužákům

 

Přejeme všem krásný adventní čas.......... vych. školní družiny