NÁZEV PROJEKTU: „Pevně se držte, jedeme…“

28.03.2015 16:14

 

    V dubnu se zaměříme na problematiku dopravy. Seznámíme se s dopravními prostředky, přiblížíme žákům pravidla silničního provozu při jízdě na kole, bezpečné cestě  do školy a zpět.  Nezapomeneme ani na správně vybavené kolo. Naučíme se základní dopravní značky a společně si ověříme, zda jsme připraveni bezpečně přecházet přechod pro chodce. Určitě využijeme i pěkného počasí a procházkou se zajdeme podívat jaké dopravní prostředky můžeme cestou potkat. Prostě........ "Držte si klobouky, jedemeeeeeee......."